Saturday, February 3, 2024

දෝණි 10 (ශනිදා දහයට)

  කවි කතාව

පසුගිය කොටසෙන්.................

තැබුනිය විරාමය සිහිනෙට යන           නොරට
සොයනට යෙදුනෙ බිරිඳ ගෙ දුක සැප   සොඳට
පිබිඳුනි නෙක පැතුම් මහ මෙර ලෙස       උසට
ලබනට දිවි විජය නුඋපන්  හෙට             දිනට


10 කොටස

දින සති මාස ගෙවමින කල ගත        කරුනේ
දියණිය තවත් පිවිතුරු වී ඔප             වැටුනේ
කුස දරනුයේ පින් කඳකැයි ඉඟි        කෙරුනේ
ගම විසු සැමද විමසිල්ලෙනි ළඟ          රැඳුනේ


සිදුවුන සිතැඟි ලතැවුල් නුහුගුණ         අතරෙ
සැමගෙම නෙතින් තුටු කඳුළැලි යලි     ඉහිරෙ
දැකුමට සිනහ මොලකැටි මුව      කමල'තරෙ
පුරමින පෙරුම් දෙවියන් අයැදියි         මිහිරෙ

පදවිය ලැබෙන තුරු ඉවසුව හැටි          පුදුම
මුහුදෙහි පතුලෙ සැඟවුණි හදවත         රිදුම
පියකරු බිළිදි සුවදැති සියුමැලි            පියුම
තුරුළෙනි මවගෙ සුරතල් බලනව     සැවොම


පවුලට එකතු වුනු සුන්දර කෙලි          පැටියා
සැමගෙම ආදරය, සෙනෙහස මැද       සිටියා
කිසි අකුසලක් විපතක් නොම වන       සැටියා
සියලුම දෙවියො රැක දේවා කිරි        කැටියා


යුවළට ලැබුන ඒ කුළුඳුල් රෝස             මල
දැක තුටු වෙවී ගී මුමුණයි කුරුළු          කැල
සමනලු තටු සලා පියඹයි සෑම               කල
සුරඟන රැල් සලා සරසයි සිහින            වැල

මතු සම්බන්ධයි......

~~ ලියෝනි අමරතුංග ~~

👈 9 කොටසට

~~~~~~

සේයාරූ අන්තර්ජාලයෙන් Google Images. - සියළු හිමිකම් මුල් හිමිකරුවන් සතුයි.

Saturday, January 27, 2024

දෝණි 9 (ශනිදා දහයට)

  කවි කතාව

පසුගිය කොටසෙන්.................

දුවගෙද සිතෙහි මේ ගැන පැහැදුමක්       ඇති
පිටරට සිහිනයක තුන් සිත තුටින්             එති
සැමියගෙ බසට නිතැතින් හිස නැමෙයි     සිති
අසරණ මව පියගෙ හදගැබ රිදුම්          දෙති

9 කොටස  

මෙහි ඇති කිසිඳු වරදක් පහදනු            හැකිද
දින දින ඉහළ නැඟුමට බැඳි ලොබ      නොවෙද
පවුලට සිටි එකම දරුවගෙ ගුණ             සුවඳ
නොමැතිව ගෙවන දිවියක් ම'පියට     කොහෙද

අපමණ වෙහෙස ගෙන තොරතුරු ගොනු  කරපු
අයදුම් පතකි රැය නිදි වරමින                 බලපු
ලිය කියවිලිද මිටියකි රිසි ලෙස               තනපු
සිය දහසකිය සුසුමන් ඉඳ හිට                හෙලපු


තරණය කරන කල දිවි සතුටින            සිත්සේ
අහරය අරුචි විය හිස ඇම්මකි              තිස්සේ
දවසෙම අලස ගති පා නිදියන               රිස්සේ
ලෙඩවිය ඔහුගෙ ඇඹෙණිය සිතිවිලි       ගැස්සේ

දැනි එම නුහුරු හැඟුමින් බිය වැදුණු         සඳ
ගෙන එන ලදිය නිවසට මහතාව             වෙද
ඇසු එම පුවත සැල කෙරුමට නොමැත      පද
නුදුරෙම කිරි සිනහ උතුරයි නිවසෙ           මැද


තැබුනිය විරාමය සිහිනෙට යන           නොරට
සොයනට යෙදුනෙ බිරිඳ ගෙ දුක සැප   සොඳට
පිබිඳුනි නෙක පැතුම් මහ මෙර ලෙස       උසට
ලබනට දිවි විජය නුඋපන්  හෙට              දිනට

මතු සම්බන්ධයි......

~~ ලියෝනි අමරතුංග ~~

👈 8  කොටසට

👉 10 කොටසට

~~~~~~

සේයාරූ අන්තර්ජාලයෙන් Google Images. - සියළු හිමිකම් මුල් හිමිකරුවන් සතුයි.

Saturday, January 20, 2024

දෝණි 8 (ශනිදා දහයට)

 කවි කතාව

පසුගිය කොටසෙන්.................

දවසෙහි වැඩ නිමව එන දියණිගෙ        සැමියා
සෙනෙහස පවුලෙ සැමටම බෙදමින        සිටියා
එය දැක මව පියගෙ නෙතුකොන නිති    කකියා
වැගිරිය තුටු කඳුළු කිසිවෙකු හට       නොකියා

8 කොටස 

ගොඩ මඩ සරු කිරීමට අත දෙන          නිබඳ
වැඩිහිටි අයගෙ දුක සැප  විමසන          සුහද
ගම විසු සියලු දෙනගෙද තොරතුරු        කිමද
සොයනට ඉදිරිපත් වෙන අය අද         කොහිද

දරුවන් දීග තල දී නිරතුරු                   සතුට
පතමින් පසෙක හිද සැම දෙවිවරු          පිහිට
දකිමින් ඔවුන් පැද යන දිවි ඔරු             සුමට
විඳිමින් සිනාසෙයි මව පිය තුම              යසට


යුගදිවි අඹරෙ තුට විඳිමින            ඉඟිලෙන්නේ
සැමියගෙ සිතැඟි පොර බඳමිනි   කැලතෙන්නේ
පිටරට සිහිනයක රහසිනි             කිමිදෙන්නේ
වැඩිකල නොගොස් සැමටම මෙය    පවසන්නේ

තම ආයතනයෙහි සිටිනා මිතුරු             කැල
එකතුව සුරපුරක සිහිනය දකින              කල
තව සමහරෙක් දැනටම තම දිවිය           තුළ
සුව සැප විදියි රටකට ගොස් පළමු         පෙළ


දුවගෙද සිතෙහි මේ ගැන පැහැදුමක්       ඇති
පිටරට සිහිනයක තුන් සිත තුටින්             එති
සැමියගෙ බසට නිතැතින් හිස නැමෙයි      සිති
අසරණ මව පියගෙ හදගැබ රිදුම්           දෙති

මතු සම්බන්ධයි......

~~ ලියෝනි අමරතුංග ~~

👈 7 කොටසට 

👉 9 කොටසට 

~~~~~~

සේයාරූ අන්තර්ජාලයෙන් Google Images. - සියළු හිමිකම් මුල් හිමිකරුවන් සතුයි.

Saturday, January 13, 2024

දෝණි 7 (ශනිදා දහයට)

කවි කතාව

පසුගිය කොටසෙන්.................

මනමාලයද උගතෙකි ගැලපෙන              ඇයට
නගරේ විසල් ආයතනෙක යන                වැඩට
වටිනා වාහනය දිළිහෙනු ඇත                 රතට
අඳිනා පිළිද පවසයි ඔහු ගැන                ලෙසට 


7 කොටස  

වැඩිහිටි දෙපලගේ සැලසුම අනුව              යත
අඩුවැඩි සියළු සකසා තුට ගෙනෙන           සිත
හැඩ වැඩ වෙලා සත් මාලා පැළදි             කත
නැකතට පිය නගයි සුදු පාවාඩ                 මත


ගමටම කියා ජයටම අරගෙන              මඟුලක්
නෙක විධ කැවිලි පෙවිලිද නොම කර      අඩුවක්
ලොකු පොඩි මහළු සැමටම ගෙනෙමින  සතුටක්
වෙහෙසව ගෙවෙන දිවියට ලැබදුනි      වෙනසක්


සිටි එක දරුව මව් පිය හට නොවන           ජඩ
හැඩි දැඩි සිරුර පෙන්වයි ඇති සැපක       හැඩ
ඇඹණිය සමඟ ආදරයෙන් කෝප             මැඩ
වැඩි දියුණුවට උර දෙයි ලැබු  විටදි           ඉඩ

ගුරු මව් පියන් ගේ දිවියෙහි නව           පිටුවක්
ලියමින් ඉසුඹු දිවි පිවිසිය නැත              වරදක්
ගැමියන් නිවස වෙත සපැමිණ එක        සවසක්
සතුටින් විසිර ගියෙහිය පුද තුති           කුසුමක්

දවසෙහි වැඩ නිමව එන දියණිගෙ        සැමියා
සෙනෙහස පවුලෙ සැමටම බෙදමින       සිටියා
එය දැක මව පියගෙ නෙතුකොන නිති    කකියා
වැගිරිය තුටු කඳුළු කිසිවෙකු හට      නොකියා

මතු සම්බන්ධයි......

~~ ලියෝනි අමරතුංග ~~

👈 6 කොටසට 

👉 8 කොටසට 

~~~~~~

සේයාරූ අන්තර්ජාලයෙන් Google Images. - සියළු හිමිකම් මුල් හිමිකරුවන් සතුයි.

Saturday, January 6, 2024

දෝණි 6 (ශනිදා දහයට)

කවි කතාව

පසුගිය කොටසෙන්.................

පණ හා දෙවෙනි කොට රැකි තම එකම     දරු
යවලා කොහොම වෙන ගමකට තිබෙන     දුරු
නැවතී දෙමාපිය සමඟම දිවිය                 තුරු
සිටිනා කෙනෙකුටයි ඇරයුම බොහොම     ගරු 

6 කොටස  

වතුපිටි හරක බානෙන් කිසි පලය             නැති
හොඳ හැදියාව යහගුණයෙන් සපුර          ඇති
දුසිරිත පුහුමාන බේබදු අධම                    ගති
ඇසුරෙහි නොරැදි කෙනෙකුට දොර විවර වෙති

දෙගුරුන් කැමති ගේ දොර වතුපිටි         යසට
රකිමින් තමන් සතු දෙය විඳිමින            සතුට
රැඳෙමින් ඔවුන් තුරුලෙම දරුවෙකු      ලෙසට
දැහැමින් විසීමයි ඇති නැති හැම            දිනට

නන් වෙස රැගත් මනමාලයො දැන්     ගැවසේ
ඉන් කිසිවකුත් නැත ඇයගේ සිත්         අහසේ
මව්පියො දෙදෙන දැරුවත් වෙහෙසක්  නිසිසේ
කෙල්ලගෙ කැමැත්තට ඉඩ නිතැතින්   සැලසේ


අවසන පැමිණි එක් අයෙකුට බැඳුණි       හිත
පෙර බව පුරා දැකි ලෙස හුරු පුරුදු       නෙත
හද පිරි පැතුම් ඇත ගන්නට ඔහුගෙ         අත
පැවසුවෙ තම සිතැඟි මවුනට නොමවි      ලත

මනමාලයද උගතෙකි ගැලපෙන            ඇයට
නගරේ විසල් ආයතනෙක යන              වැඩට
වටිනා වාහනය දිළිහෙනු ඇත                රතට
අඳිනා පිළිද පවසයි ඔහු ගැන              ලෙසට

මතු සම්බන්ධයි......

~~ ලියෝනි අමරතුංග ~~

👈 5 කොටසට 

👉 7 කොටසට 


~~~~~~

සේයාරූ අන්තර්ජාලයෙන් Google Images. - සියළු හිමිකම් මුල් හිමිකරුවන් සතුයි.